Struktura komisE

Česká republika je členem Evropského výboru pro normalizaci CEN od roku 1997. V rámci přípravy na toto členství byla činnost technických komisí CEN sledována domácími odborníky s určitým předstihem. V případě Inteligentních dopravních systémů (ITS) byly první dokumenty sledovány již v roce 1994. Tato práce probíhala v rámci dnes již zrušené TNK 51 Pozemní komunikace řešící normalizaci v oblasti silniční dopravy.

V roce 2003 proběhlo ustavující zasedání nově vzniklé a samostatné TNK 136 Dopravní telematika a v listopadu 2009 bylo slavnostně předáno ocenění jednotlivým členům TNK 136 (více zde).

Technická normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika (termín „telematika“ vznikl jako zkratka slov telekomunikace + informatika) pokrývá práce technické komise CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy a práce mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy. Vzhledem k překrývání předmětu působnosti těchto dvou komisí je mnoho normativních dokumentů vytvářeno v jejich spolupráci, jak dokresluje níže uvedené schéma. V několika případech se práce postupně přesunuly do pouze jedné z těchto dvou komisí a činnost druhé byla dočasně pozastavena. 

 

Pracovní skupiny CEN TC 278 Pracovní skupiny ISO TC 204
WG 1 Elektronické vybírání poplatků WG 5 Vybírání poplatků a mýtného

WG 2 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku (pozastavena)

WG 7 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku
WG 3 Veřejná doprava osob WG 8 Veřejná doprava/nouzová doprava
WG 4 Dopravní a cestovní informace WG 10 Systém cestovních informací
WG 5 Řízení dopravy (pozastavena) WG 9 Dopravní informace a řízení dopravy
WG 7 Prostorová data ITS (pozastavena) WG 3 ITS databázové technologie
WG 8 Silniční dopravní data  
WG 9 Vyhrazené spojení krátkého dosahu (pozastavena)
WG 15 Vyhrazené spojení krátkého dosahu pro aplikace TICS
WG 10 Silniční vozidla – rozhraní člověk-stroj ISO TC 22 SC 39 Ergonomie
WG 12 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů WG 4 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů
WG 13 Architektura ITS (pozastavena) WG 1 Architektura ITS
WG 14 Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (pozastavena)
 
WG 15 eSafety (tísňové volání eCall)  
WG 16 Kooperativní ITS (C-ITS) WG 18 Kooperativní ITS (C-ITS)
 WG 11 Systémy navádění na trasu a navigační systém (zrušena) WG 14 Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci
WG 17 Urban ITS  
  WG 16 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
  WG 17 Přenosná zařízení v systémech ITS