CEN/TC 278 WG 2 Freight and fleet management systems (FFMS)

Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Eva GelováCDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Charakteristika WG

WG se zabývá normalizací v oblasti řízení vozového parku a zvláště pak integrovanou logistikou systémů řízení dopravy nákladů a vozového parku, používající elektronickou výměnu dat pro spojení mezi pracovníky managementu a mobilním informačním komunikačním systémem vozidel (řidičů) dopravovaného zboží.

Cílem je dosáhnout otevřenosti integrované platformy pro řízení vozového parku a pro pan-evropské řízení dopravy zboží, a tak zvýšit její účinnost.

Oblast zahrnuje všechny typy dopravy zboží po silnicích, od distribuce po dálkovou dopravu, včetně monitorování nebezpečných nákladů a rozhraní s jinými druhy dopravy a vozovými parky.