ISO/TC 204 WG 5 Vybírání poplatků a mýtného

Funkce Jméno Organizace
GestorMgr. Jakub RajnochČVUT, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Člen NATIng. Jaroslav AltmannPrincip a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4-Nusle
Člen NATIng. Tomáš AmbrožCGI
Člen NATIng. Petr Bureš, Ph.DČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1

Sekretariát: Nizozemský normalizační institut (NEN)

Konvenor: Henk J. Stoelhorst, Rijkswaterstaat Ministerstvo dopravy a veřejných prací

Předmět činnosti:

Standardizace informačních, komunikačních a řídicích systémů na poli soustavy výběrů poplatků a mýtného v městské a meziměstské pozemní dopravě, včetně kombinovaných a multimodálních aspektů. Tato skupina úzce spolupracuje s CEN TC 278 WG1.