Normy

TNK 136 pracuje s normami z oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS). Z důvodů velmi rychlého technologického a následně i normalizačního vývoje dochází ke vzniku velkého množství pracovních položek jak v technické komisi CEN/TC 278, tak i ISO/TC 204, s ročním přírůstkem cca 30 nových položek. Z tohoto důvodu bylo nutné zavést systémový nástroj v podobě každoročně aktualizovaného plánu, který stanoví důležitost a způsob zavedení dané položky do systému ČSN. (více zde)

Centrum technické normalizace SILMOS CTN z pověření ÚNMZ a ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci ČAS, koordinuje připomínkování návrhů evropských a mezinárodních norem a ostatních normativních dokumentů z oblasti ITS a zasílá jednotlivým odborným zástupcům ČR avízo k připomínkování formou číslovaného dokumentu TNK (více zde). Přehled o aktuálních položkách, ke kterým je připravováno stanovisko, naleznete zde.

Vyhledávání norem je systematicky strukturováno a nabízí několik možností/kritérií vyhledávání norem podle potřeb uživatele v rámci vyhledávacího systému STANDARD (více zde).