Národní plán zavádění norem

Národní plán zavádění norem z oblasti dopravní telematiky do soustavy ČSN byl zaveden na podzim 2007 jako systémový nástroj pro třídění stále většího počtu registrovaných norem a normativních dokumentů. Národní plán je přehledem všech schválených, zpracovávaných a plánovaných pracovních položek, které odpovídají programům práce CEN/TC 278 a ISO/TC 204. Tento plán je jednou ročně aktualizován. Na základě podkladu připraveného SILMOS CTN provede příslušný gestor kontrolu překladu názvu daných položek a zařadí je do 4 kategorií označujících, zda-li a jakým způsobem bude po vydání norma zavedena do soustavy českých norem:

  • kategorie A - zavedení normativního dokumentu překladem,
  • kategorie B - převzetí originálu s národní předmluvou a překladem terminologie
  • kategorie C - vyhlášení k přímému používání (vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ) 
  • kategorie D - normativní dokument do ČSN nezavádět.

Aktuální Národní plán na rok 2024 je dostupný ZDE

Národní plán je aktuálním seznamem všech evidovaných položek, u kterých jsou doplněny všechny známé informace. Levý sloupec uvádí komisi/pracovní skupinu, která danou normu řeší, dále je uveden třídicí znak v soustavě ČSN, dále označení normativního dokumentu, číslo normativního dokumentu, český a anglický název, aktuální stádium vývoje, datum zavedení do ČSN, kde je to relevantní a kategorie pro zavedení normy do soustavy ČSN.

Národní plán byl sestaven na základě ankety mezi gestory, ve které bylo zařazeno cca 20 % norem do kategorie A převzetí překladem a 20 % do kategorie C a D, nezavedení. Právě tyto výsledky vedly k myšlence, aby se odborné veřejnosti nabídla forma sdílení informací i o ostatních normách, aniž by tyto normy musely být přeloženy či dokonce zavedeny do ČSN. Proto byl zadán a v roce 2009 úspěšně dokončen projekt STANDARD, který řeší zavedení norem ITS do praxe formou pětistránkového extraktu. (o projektu STANDARD více zde).