AKTUÁLNÍ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NOREM

Následující tabelární seznam uvádí přehled norem nebo normativních dokumentů ze sledovaných komisí a pracovních skupin, které jsou v tomto kalendářním roce předmětem připomínkování/hlasování. V tabulce je kromě názvu připomínovaného návrhu uvedeno také jméno českého zástupce ve sledované komisi a termín hlasování.  

V případě zájmu o účast na připomínkování konkrétní normy kontaktujte, prosím, Centrum technické normalizace SILMOS CTN.

 

POLOŽKA HLASOVÁNÍ GESTOR TERMÍN ÚNMZ HLASOVÁNO  TERMÍN ISO/CEN
ISO CD 24298-1 Ing. Švédová 1.12.2022   16.12.2022
prEN ISO 17573-3 Mgr. Rajnoch 29.11.2022   20.12.2022
ISO CD 14813-1 Ing. Faltus 29.11.2022   15.12.2022
FprEN 15509 Mgr. Rajnoch 29.11.2022   29.12.2022
DD 046-2022 Conv. TS 17184 to EN Ing. Votoupal 22.11.2022 9.11.2022 2.12.2022
DD 047-2022 prEN 17240 Ing. Votoupal 22.11.2022 9.11.2022 2.12.2022
SR CEN/TS 17241:2019 Mgr. Bárta 20.11.2022   2.12.2022
ISO DIS 20530-2 Mgr. Bárta 20.11.2022   6.12.2022
SR CEN/TS 17154-1 a -2 Mgr. Rajnoch 19.11.2022   2.12.2022
SR CEN/TS 17312:2019 Ing. Votoupal 19.11.2022 9.11.2022 2.12.2022
ISO 14817-3:2017 Ing. Faltus 19.11.2022   2.12.2022
ISO 24097-1:2017 (ed 2) Ing. Faltus 19.11.2022   2.12.2022
ISO 24099:2011 (vers2) Mgr. Svorová 19.11.2022   2.12.2022
ISO 16673:2017 (ed 2) Doc. Bouchner 19.11.2022   2.12.2022
ISO 3409:1975 (vers 6) Doc. Bouchner 19.11.2022   2.12.2022
ISO 4040:2009 (ed 5, vers 3) Doc. Bouchner 19.11.2022   2.12.2022
ISO 2575 AWI resolution Doc. Bouchner 15.11.2022   25.11.2022
prEN ISO 20524-1 Mgr. Svorová 10.11.2022 10.10.2022 24.11.2022
prEN ISO 20524-2 Mgr. Svorová 10.11.2022 10.10.2022 24.11.2022
prEN 17905 Ing. Votoupal 10.11.2022 9.11.2022 24.11.2022
ISO DIS 4273 Doc. Bouchner 3.11.2022 14.11.2022 17.11.2022
Dec 042-2022 Liaison TISA Mgr. Svorová 14.10.2022 10.10.2022 23.10.2022
ISO DIS 18561-2 Mgr. Bárta 10.10.2022 11.10.2022 24.10.2022
ISO DIS 17386 ed.3 Doc. Bouchner 4.10.2022 4.10.2022 18.10.2022
FprCEN/TS 17875 Ing. Votoupal 20.9.2022 8.9.2022 29.9.2022
FprCEN/TS 17184 Ing. Votoupal 20.9.2022 8.9.2022 29.9.2022
FprEN ISO 14906 Mgr. Rajnoch 17.9.2022 21.9.2022 27.9.2022
CIB ballot 22726-1 CTN 10.9.2022 7.9.2022 14.9.2022
prEN 17870 Ing. Votoupal 1.9.2022 17.8.2022 15.9.2022
Dec. 026-030 NWIP EN 17249-2,3,4,5,6 Ing. Votoupal 1.9.2022 15.8.2022 14.9.2022
ISO NP 23792-2 Doc. Bouchner 25.8.2022 5.8.2022 7.9.2022
FprEN ISO TS 21719-2 Mgr. Rajnoch 23.8.2022 31.8.2022 5.9.2022
prEN 15876-1 Mgr. Rajnoch 23.8.2022 31.8.2022 8.9.2022
SR ISO 17361:2017 Doc. Bouchner 18.8.2022 26.8.2022 2.9.2022
ISO 15006:2011 (Ed 2) Doc. Bouchner 18.8.2022 29.8.2022 2.9.2022
ISO 17287:2003 (vers 3) Doc. Bouchner 18.8.2022 29.8.2022 2.9.2022
ISO TS 14198:2019 (Ed 2) Doc. Bouchner 18.8.2022 29.8.2022 2.9.2022
SR CEN ISO TS 17426:2016 Ing. Beneš 18.8.2022 24.8.2022 2.9.2022
SR CEN ISO TS 19091:2019 Ing. Beneš 18.8.2022 24.8.2022 2.9.2022
SR CEN ISO TS 21189:2019 Ing. Beneš 18.8.2022 24.8.2022 2.9.2022
SR ISO 15638-10, 15638-13 a 15638-18 Ing. Gelová 18.8.2022 16.8.2022 2.9.2022
SR CEN TS 17249-4:2019 Ing. Votoupal 18.8.2022 17.8.2022 2.9.2022
SR CEN TS 17313:2019 Ing. Votoupal 18.8.2022 17.8.2022 2.9.2022
NP 16499-1 TC268 Call for TC204 comments Mgr. Bárta 18.8.2022 31.8.2022 2.9.2022
ISO NP 12768 Doc. Bouchner 18.8.2022 18.8.2022 2.9.2022
SR ISO/TS 13111-1:2017 Mgr. Bárta 18.8.2022 31.8.2022 2.9.2022