Členové komise

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných subjektů v zájmových oblastech a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Komise TNK 136 se řídí Typovým statutem a typovým jednacím řádem technických normalizačních komisí (více viz http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise). TNK sestává z předsedy, tajemníka (referent ÚNMZ) a členů delegovaných do TNK. TNK 136 má zastoupení Ústředního správního orgánu (ÚSO), kterým je MD ČR; sekretariát zajišťuje Centrum technické normalizace SILMOS CTN. Ostatní členové mohou být gestory a/nebo členy Národního aplikačního týmu (NAT) a/nebo řadovými členy.

Jméno Funkce e-mail
Ing. Petr Bureš, Ph.DPředseda, Gestor CEN TC 278 WG 4, Člen NAT CEN TC 278 WG 12
Ing. Jan KřivkaTajemník OTN
Zástupce MD ČR
Ing. Jan RehnZástupce MD ČR
Ing. Igor VečerkaZástupce CTN
Mgr. Lenka SvorováTajemník CTN
doc. Ing. Petr Bouchner, PhD.Gestor CEN TC 278 WG 10, Gestor ISO TC 22 SC 39, Gestor ISO TC 204 WG 14
Ing. Jan VotoupalGestor CEN TC 278 WG 15
Ing. Jiří BenešGestor ISO TC 204 WG 18, Gestor CEN TC 278 WG 16
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.Gestor ISO TC 204 WG 1, Gestor CEN TC 278 WG 13
Ing. Eva GelováGestor CEN TC 278 WG 2, Gestor ISO TC 204 WG 7
Ing. Jan VlčinskýGestor CEN TC 278 WG 8
Ing. Jiří ŘehákGestor ISO TC 204 WG 16
Ing. Zdeněk PliškaGestor CEN TC 278 WG 5, Člen NAT ISO TC 204 WG 16
Ing. Zuzana ŠvédováGestor CEN TC 278 WG 3
Mgr. Jakub RajnochGestor ISO TC 204 WG 5, Gestor CEN TC 278 WG 1
Mgr. David BártaGestor ISO TC 204 WG 17, Gestor CEN TC 278 WG 17, Gestor ISO TC 204 WG 19
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.DČlen TNK 136
Ing. Václav KrumphanzlČlen TNK 136
Ing. Tomáš AmbrožČlen NAT CEN TC 278 WG 1
Ing. Jaroslav AltmannČlen NAT CEN TC 278 WG 1, Člen NAT ISO TC 204 WG 5
Ing. Karel UrbanČestný člen
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.Čestný člen TNK 136