Členové komise

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných subjektů v zájmových oblastech a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Komise TNK 136 se řídí Typovým statutem a typovým jednacím řádem technických normalizačních komisí (více viz http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise). TNK sestává z předsedy, tajemníka (referent ÚNMZ) a členů delegovaných do TNK. TNK 136 má zastoupení Ústředního správního orgánu (ÚSO), kterým je MD ČR; sekretariát zajišťuje Centrum technické normalizace SILMOS CTN. Ostatní členové mohou být gestory a/nebo členy Národního aplikačního týmu (NAT) a/nebo řadovými členy.

Jméno Funkce e-mail
Ing. Petr Bureš, Ph.DPředseda, Gestor CEN TC 278 WG 4, Člen NAT CEN TC 278 WG 12, Člen NAT ISO TC 204 WG 5buresfd.cvut.cz
Ing. Jan KřivkaTajemník OTNkrivkaunmz.cz
Ing. Václav KrumphanzlZástupce MD ČRvaclav.krumphanzlmdcr.cz
Ing. Igor VečerkaZástupce CTNigor.vecerkasilmos.cz
Mgr. Lenka SvorováTajemník CTNlenka.svorovasilmos.cz
doc. Ing. Petr Bouchner, PhD.Gestor ISO TC 22 SC 39, Gestor ISO TC 204 WG 14, Gestor CEN TC 278 WG 10bouchnerfd.cvut.cz
Ing. Eva GelováGestor CEN TC 278 WG 2, Gestor ISO TC 204 WG 7gelovacdv.cz
Ing. Jan VlčinskýGestor CEN TC 278 WG 8jan.vlcinskytamtamresearch.com
Ing. Jiří ŘehákGestor ISO TC 204 WG 16rehakjeltodo.cz
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.Gestor CEN TC 278 WG 15starekintens.cz
Ing. Vlastimil FričGestor CEN TC 278 WG 12, Gestor CEN TC 278 WG 14v.friccebia.cz
Ing. Zdeněk PliškaGestor CEN TC 278 WG 5, Gestor CEN TC 278 WG 9, Člen NAT ISO TC 204 WG 16pliskazeltodo.cz
Ing. Zuzana ŠvédováGestor CEN TC 278 WG 3zuzana.svedovacdv.cz
Mgr. Jakub RajnochGestor ISO TC 204 WG 5, Gestor CEN TC 278 WG 1jakub.rajnochgmail.com
Mgr. David BártaGestor CEN TC 278 WG 17, Gestor ISO TC 204 WG 17david.bartacdv.cz
Ing. Jaroslav AltmannČlen NAT ISO TC 204 WG 5, Člen NAT CEN TC 278 WG 1altmannprincip.cz
Ing. Karel UrbanČestný členkarelurbanvolny.cz
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.Čestný členpribylfd.cvut.cz