ISO/TC 204 WG 4 Automatická identifikace vozidel

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2

Konvenor: Knut Evensen, Q-Free

Tato pracovní skupina úzce spolupracuje s CEN TC 278 WG 12.