Objektiv

Fakta, události, dokumenty

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU PŘEJÍMÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

TNK136.jpgTNK 51.jpg

 

Ing. Igor Večerka

Předkládaná závěrečná zpráva o ukončení projektu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace byla zpracována k datu 7. 5. 2007, tedy k termínu ukončení měsíční lhůty výpovědi předané Ministerstvem dopravy ČR dne 6. 4. 2007 (příloha A.5 ). Závěrečná zpráva obsahuje v obvyklém členění zprávy gestorů za uplynulé období pěti měsíců 12/2006 až 04/2007 a příslušné řídicí dokumenty.

O způsobu ukončení projektu a pravých příčinách, které k tomuto konci vedly, si lze učinit vlastní názor na základě vybraných dokumentů v přílohách této zprávy. Právě tyto okolnosti ukazují, že je v této chvíli zbytečné pokoušet se o objektivní zhodnocení projektu, který za více než dvanáct let trvání byl ojedinělý nejen v České republice, ale snesl velmi čestné srovnání s organizací normalizační činnosti ve vyspělých evropských zemích. Byl vytvořen funkční model oborové národní normalizace, v čele s historicky prvním Centrem technické normalizace a širokou základnou několika desítek specialistů, pověřených prací národních delegátů - gestorů v CEN a ISO/TC a WG. Jen v působnosti CEN/TC 226 Silniční zařízení a CEN/TC 227 Silniční materiály bylo ve spolupráci s CTN – SILMOS s.r.o. převzato překladem na 180 evropských norem, v navazujících a podporovaných CEN/TC to byly řádově další stovky norem, v oblasti dopravní telematiky to bylo obeznámené převzetí originálů cca 40 evropských a mezinárodních standardů. Jen řídicí činnost si za toto období vyžádala více než 1000 číslovaných dokumentů TNK 51, přes 260 číslovaných dokumentů TNK 136 a přes 320 číslovaných dokumentů CTN. Přehled nejvýznamnějších koncepčních materiálů v každoročním členění přinesl nedávno rozeslaný dokument TNK 51/1000-3.

Nicméně žádná věcná argumentace o potřebě a výsledcích projektu se neuskutečnila, jak o tom svědčí přiložené tři dopisy třem různým náměstkům ministra dopravy (přílohy A.1 , A.2 , A.3 ), z uplynulých pěti měsíců, které zůstaly bez odpovědi. Místo odpovědi – výpověď smlouvy na řešení projektu bez udání důvodu – je ostatně výmluvná sama o sobě. Do jaké míry je správné technické řešení norem podstatné či nepodstatné z hlediska čerpání státních prostředků ze SFDI je otázka, která by bez ohledu na personální změny ve vedení SFDI měla být zodpovězena. Alespoň pro budoucnost. Alespoň jako vodítko, do jaké míry lze parametrům norem ovlivňovaných zájmovými skupinami vůbec věřit.

Jak je vidět, na objektivní zhodnocení skutečného přínosu celé předchozí dekády, podílu projektu přejímání evropských norem na zvládnutí podmínek vstupu České republiky do CEN a Evropské unie si bude zapotřebí ještě počkat. Nicméně dobrá práce se hodnotí především sama sebou. Proto bychom chtěli všem zainteresovaným a obětavým spolupracovníkům projektu poděkovat za jejich úsilí a práci a vyjádřit svou radost nad vším dobrým, co se podařilo vytvořit, co má stále svůj smysl a hodnotu.

Přílohy:

A. Ministerstvo dopravy ČR
A.1 – Dopis 1. náměstkovi ministra Ing. O. Jaškovi (SILMOS – 076/SLM/06 ze 4. 12. 2006)
A.2 – Dopis náměstkovi ministra J. Hodačovi (SILMOS – SLM/003/07 z 26. 1. 2007)
A.3 – Dopis náměstkovi ministra Ing. P. Šlegrovi (SILMOS – 011/SLM/07 z 9. 3. 2007)
A.4 – Dopis náměstkovi ministra Ing. P. Šlegrovi (ELTODO AG z 8. 3. 2007)
A.5 – Výpověď smlouvy na řešení projektu přejímání EN (75/2007 -520-TPV/1)

B. Státní fond dopravní infrastruktury
B.1 – Stížnost na postup a výsledky řešení projektu ISPROFOND č. 5006210044 v roce 2006 (SILMOS – 074/SLM/06 z 30. 11. 2006)
B.2 – Stanovisko ke stížnosti na Pragoprojekt a.s. (SFDI – 4913/2/2006 z 31. 1. 2007)
B.3 – Zápis z porady k zadání normalizačních úkolů norem pro stavbu vozovek (CEN/TC 227) na rok 2007, konaného dne 29. 1. 2007 v ČNI
B.4 – Věstník ÚNMZ 3/2007 o zadání normalizačních úkolů pro stavbu vozovek SILMOS s.r.o.
B.5 – Doplňující podklady ke stížnosti na řešení projektu ISPROFOND – IV. a V. etapa (SILMOS – 019/SLM/07 z 20. 4. 2007)