Strategie v normalizaci

Legislativní a normalizační procesy směřují k jednomu cíli – odstranění překážek obchodu skrze odzkoušené a certifikované výrobky a systémy používané při implementování ITS. Aktuálně jsou zde uvedeny informace především z původního působení Silmos s.r.o. v oblasti stavebnictví (směrnice CPD). Dokumenty z oblasti ITS spadající do této rubriky budou teprve vytvořeny.

Datum dokumentu Název dokumentu Téma Originál / Překlad  
2017-12-08Gestorská činnost a členství v TNK 136
2017-02-22Stanovisko k dokumentu "CEN and CENELEC COMMENTS On the Draft Opinion of the Committee on Transport and Tourism (TRAN) for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) on European standards – implementation of Regulation (EU) No 1Normalizace CEN/ISO
2013-11-25Národní plán A 2013
2013-03-01Pokračování projektu STANDARD III B 2013 (Extrakty)
2012-10-31NÁRODNÍ PLÁN TNK 136 2012
2010-06-16Seminář CEN na služby založené na EGNOS a EDAS pro sledování a vysledování přepravy nákladuSystémy řízení dopravy nákladů a vozového parkuOriginál
2010-06-15Seminář CEN na management chytrého kontejneruSystémy řízení dopravy nákladů a vozového parkuOriginál
2010-05-19Pozvánka na společný seminář CEN a ETSI o normalizaci kooperativních systémůKooperativní systémy (C-ITS)
2009-02-09Plán normalizace informačních komunikačních technologií ICT 2010 - 2013Normalizace ICTPřeklad
2007-08-14Návrhy komise CEN TC 278 jako odpoveď na Akční program Evropské komise (EC ICT)Normalizace ICTOriginál
2007-08-14Prezentace komise CEN TC 278 komisi k Mýtnému (Tolling committee)Elektronické vybírání poplatkůOriginál
2007-04-13Program práce WS IMA (Semináře CEN pod názvem Modelování informací pro automobilové aplikace)Systémy ve vozidleOriginál
2007-03-23Přehled váženého hlasování v CEN (zahrnuty nové země Bulharsko a Rumunsko)Normalizace CEN/ISOPřeklad
2007-03-23Český návrh k harmonizaci terminologie v rámci CEN TC 278Normalizace ITSOriginál
2007-02-07Strategický rámec ICTSB_ITS_SGNormalizace ICTPřeklad
2007-01-19Nové webové stránky CENNormalizace CEN/ISO
2006-12-08Pokyny pro dopady globálních zásad platnosti ISO na normalizaci CENNormalizace CEN/ISOPřeklad
2006-08-28Pokyn pro zavádění ISO strategie "Globální relevance" (ISO Global Relevance policy) do standardizačního procesu CENNormalizace CEN/ISOOriginál
2006-07-20Návrh Rakouského normalizačního institutu na novou práci: Aktualizace architektury ITSArchitektura systémů ITSOriginál
2006-06-09Průvodce CEN č. 4 – Průvodce pro začlenění environmentálních aspektů do norem výrobkůNormalizace CEN/ISO
12další strana