Struktura komise ISO/TC 204

Oficiální webové stranky ISO/TC 204 jsou zde: https://www.iso.org/committee/54706.html

Normalizační komise ISO/TC 204 „Inteligent Transport Systems“ má celosvětovou působnost. Komise byla založena v roce 1992, od roku 2004 je její činnost sledována i v České republice. Předsedou komise je pan Dick Schnacke a tajemníkem pan Adrian Guan. Sekretariát sídlí tradičně v USA. Komise se schází na zasedání konvenorů a plenárních zasedáních dvakrát ročně. 

Jejími řádnými členy (P-Members) je 28 zemí, které mají povinnost hlasovat, aktivně se účastnit prací a aktivně se podílet na zasedáních. Jedná se o tyto země: Austrálie, Rakousko, Bělorusko, Kanada, Čína, Česká republika, Francie, Etiopie, Německo, Maďarsko, Indie, Írán, Izrael, Itálie, Japonsko, Korea, Malajsie, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Rusko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Makedonie, Velká Británie a USA. Statut pozorovatelů (O-Members) má dalších 29 zemí. 

Za dvacet let své působnosti byly některé pracovní skupiny (WG) rozpuštěny nebo sloučeny s jinými. V současnosti je aktivních 12 pracovních skupin, vedených konvenory z devíti zemí (Japonsko vede dvě WG, US vede tři). 

 

Komise sestává z těchto pracovních skupin: