ISO/TC 204 WG 5 Fee and toll collection

Výběr poplatků a mýtného. 

Zrcadlová skupina je CEN /TC 278 WG 1 Electronic Fee Collection. 

 

Funkce Jméno Organizace
GestorMgr. Jakub RajnochČVUT, Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Člen NATIng. Jaroslav AltmannEurowag, Praha
Člen NATIng. Tomáš AmbrožCGI

 

Předmět činnosti:

Standardizace informačních, komunikačních a řídicích systémů na poli soustavy výběrů poplatků a mýtného v městské a meziměstské pozemní dopravě, včetně kombinovaných a multimodálních aspektů. Tato skupina úzce spolupracuje s CEN TC 278 WG1.