ISO/TC 204 WG 3 ITS geographic data

Geografická data ITS

Zrcadlová komise CEN/TC 278 WG7 ITS Spatial Data. 

 

Momentálně chybí zástupce této skupiny za Českou republiku. V případě zájmu se obraťte na CTN SILMOS.

 

Sekretariát: Japonský normalizační institut (JISC)

Konvenor: Masao Shibata, Maebashi Institute of Technology 460 Kamisadori

Předmět činnosti:

Geografické datové soubory (GDF)

  • Definice aplikace nezávislých standardů pro výměnu dat z databáze TICS.

  • Fyzické zpracování databáze TICS.

  • Normy pro modelování dat v databázi používané pro navigaci vozidel a poskytování dopravních a cestovních informací sestávající z geografických datových souborů.

  • Postup referenční lokalizace; tato část normy specifikuje postupy zjišťování pozic pro geografickou databázi.

  • Uveřejňování aktualizace pro geografické databáze – Tato část normy bude specifikovat formáty a postupy pro uveřejňování aktualizací geografické databáze používané v aplikacích TICS.