ISO/TC 204 WG 9 Integrated transport information, management and control

Informace, management a řízení integrované dopravy

Je zrcadlovou komisí CEN/TC 278 WG 5 Řízení dopravy. 

 

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Zdeněk PliškaALMAPRO, s.r.o.; Průběžná 1108/77, 100 00 Strašnice

 

Předmět činnosti:

1. Definuje systémy, které budou poskytovat koncovým uživatelům informace, management a řízení integrované dopravy.

1a. Seznam funkčních vlastností vymezených těmito systémy.

Pokud je důležité definovat z pohledu bezpečnosti uživatelů, interoperability systémů nebo kompatibility mezi systémy:

2. Definovat toky dat mezi systému koncových uživatelů a specifikovat rozhraní mezi nimi

3. Definovat datové potřeby těchto systémů koncových uživatelů a, ve spolupráci s poskytovateli, specifikovat rozhraní mezi systémy poskytovatele a systémy uživatelů.

4. Definovat konečné výstupy systémů koncových uživatelů a specifikovat potřebnou formu pro splnění potřeb koncových uživatelů na jejich rozhraní.

5. Definovat metody akreditace vhodných systémů.