ETSI TC ITS WG 4 Média a vše, co s nimi souvisí

Tato pracovní skupina pracuje na normalizaci fyzické a MAC vrstvy (PHY & MAC). Jedná se o ITS-G5A (Evropský profil) v pásmu 5.875 GHz až 5.905 GHz, ITS-G5B (Evropský profil) v pásmu 5.855 GHz až 5.875 GHz a ITS-G5C (Evropský profil) na frekvenci WLAN 5,4 GHz. Dále se zabývá ITS-IR (Infračervené), ITS-G60 (60GHz milimetrová vlna), IMT služby veřejné buňkové sítě jako jsou 2G/3G, IMT, Bluetooth, GNSS (při odkazování na polohu určenou satelitem, bezdrátové rozhraní VHF/UHF pracující pod 1 GHz a založené na stávajících předpisech a harmonizovaných normách PMR/PAMR.

Rozsah frekvencePoužitíPředpisHarmonizovaná norma
5.905 GHz až 5.925 GHzBudoucí aplikace ITSRozhodnutí EHSETSI EN 302 571
5.875 GHz až 5.905 GHzBezpečnost provozu díky ITSRozhodnutí EHS, Rozhodnutí Komise
5.855 GHz až 5.875 GHzNebezpečnostní aplikace ITSDoporučení EHS
5.470 GHz až 5.725 GHzRLAN (BRAN, WLAN)Rozhodnutí ERC, Rozhodnutí KomiseETSI EN 301 893
ERC = Evropský radiokomunikační úřad

Dále bude pracovní skupina na úrovni STF 395 pracovat na technikách umožňujících vzájemné nerušení zařízení ve shodě s Evropským CEN DSRC (RTTT DSRC) a inteligentními dopravními systémy (ITS) pracujícími v rozsahu frekvence 5GHz. Dalším úkolem STF 395 je řídicí mechanismus výkonu vysílače pro ITS – specifikace TPC pro provoz v rozsahu 5GHz – právně závazné požadavky, řízení kongescí a networking, management komunikace mezi vrstvami a dalšími požadavky.

Dále se pracovní skupina bude zabývat harmonizací kanálů pro ITS provozovaných v pásmu 5GHz. Harmonizované použití uvedeného spektra se dosáhne řídicími a služebními kanály včetně použití kanálů pro aplikace ITS spojené s bezpečností provozu na PK. To zahrne omezení pro vysílání/příjem s dopadem na TPC. V informativní příloze pak budou popsány příslušné scénáře použití a parametry. Předmětem této práce bude také rušení ve sdíleném kanálu a sousedním kanálu.