Struktura komise CEN/TC 278

Oficiální webové stranky CEN/TC 278 jsou zde: https://www.itsstandards.eu/

CEN/TC 278 je evropskou technickou normalizační komisí pro systémy ITS. Komise byla založena již v roce 1991, od roku 1994 je její činnost sledována i v České republice. Komise je řízena Nizozemským normalizačním institutem (NNI) a jejím předsedou je Hans Nobbe. Komise se schází dvakrát ročně a svou činnost řídí skrze vzestupnou řadu číslovaných dokumentů, dostupných pro registrované členy.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Komise sestává z těchto pracovních skupin:

 

Více informací lze získat přímým dotazem na SILMOS CTN.