CEN/TC 278 WG 13 Architecture and terminology

Architektura systémů

Seznam je prázdný.

(Pracovní skupina je spojena s ISO/TC204 WG 1 Architektura, Taxonomie a Terminologie)

Charakteristika WG

WG se zabývá normalizací v oblasti „Architektury inteligentních dopravních systémů“.

Současný stav standardizace v této oblasti ilustruje prezentace gestora této skupiny.