ETSI TC ITS WG 2 Architektura

Tato pracovní skupina vykazuje téměř polovinu všech položek registrovaných v rámci komise ETSI TC ITS. Zabývá se komunikační architekturou, koordinací mezi vrstvami OSI, přístupovými body služby (SAP) a rámcem pro zkoušení. Hlavním výsledkem dosavadní práce je EN 302 665 Architektura.

Globálně přijatá architektura ITS stanice, vlevo se jedná o strukturu stanice, vpravo samostatně zpracovávané typy stanic ITS: