Národní aplikační týmy (NAT)

V oboru působnosti TNK 51 Pozemní komunikace bylo nutno převzít překladem několik stovek evropských norem. Vlastní normalizační práce spojená s připomínkováním a projednáváním norem byla proto svěřena nižším organizačním složkám TNK 51, tzv. Národním aplikačním týmům (NAT). Tyto týmy byly vytvořeny u trojice zvláště sledovaných CEN/TC 226 Silniční zařízení, CEN/TC 227 Silniční materiály a CEN/TC 278 Dopravní telematika. Obor působnosti NAT odpovídal pracovním skupinám (WG) v rámci jednotlivých CEN/TC. Vedoucím NAT byl jmenován pověřený zástupce ČR v CEN/WG (gestor). Ve schématu Řídící a organizační struktury TNK 51 Pozemní komunikace včetně NAT lze najít jména gestorů jejich zástupců (stav z roku 1995).