Obor působnosti TNK 51

Technická normalizační komise 51 POZEMNÍ KOMUNIKACE byla zřízena Českým normalizačním institutem v roce 1993 a pracovala do roku 2008 v tomto oboru působnosti:

"Normalizace v oblasti projektování pozemních komunikací a staveb souvisejících s dopravou, včetně navrhování, provádění a zkoušení konstrukčních vrstev vozovek, násypů, zemních těles a materiálů k výstavbě vozovky, dále normalizace v oboru projektování a provádění mostních konstrukcí a tunelů pro pozemní a drážní komunikace (s výjimkou norem pro spolehlivost těchto konstrukcí)."