Grand Prix Standardland - 2021

udělena Ing. VÁCLAVU KRUMPHANZLOVI,
řediteli odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy ČR za mimořádný přínos při zavedení satelitního elektronického mýtného na základě evropských směrnic a technických norem ITS

 

Vážení kolegové, milý příteli Václave,

Původně jsme chtěli jen popřát k jubileu Tvých čtyřicátých narozenin. Ale tvůj odchod z Ministerstva dopravy nás postavil před neplánovanou bilanci.

Vážíme si Tě nejen jako zdatného člena naší komise a jejího velkého zastánce. Kromě toho se Ti však podařil opravdu mistrovský kousek. Ukázal jsi, jak je důležitá znalost norem, zvláště nmorem harmonizovaných s evropskými směrnicemi, které opravdu rozhodují o realizaci evropské legislativy v praxi. Díky Tvé houževnatosti a zásadovosti se Ti podařilo nejen zorganizovat, zajistit a zvládnout výběrové řízení na elektronické mýtné, ale dosáhnout toho, co v našich podmínkách není zvykem. Místo poplašných zpráv o kilometrových frontách kamionů z památného 30. listopadu na 1. prosince 2019 se nestalo nic mimořádného.

A to jsi musel ustát osobní denunciaci dokonce v televizi od různých lobbistů, o dalších nepříjemnostech ani nemluvě. Řečeno stručně: zatímco my tady pracujeme na převzetí a zavedení evropských norem, Tobě se podařilo normy k mýtu skutečně uvést od života. Zásluhy o zavedení satelitního elektronického mýtného jdou v čele velkého týmu spolupracovníku za Tebou.

Proto Tobě jedinému opravdu náleží unikátní dílo Mistra Pavla Hřebíčka: GRAND PRIX STANDARDLAND. 

CENA CIGUR – 2019

udělena členy TNK 136 Ing. IGORU VEČERKOVI
za celoživotní službu technické normalizaci u příležitosti jeho 65. narozenin.

Originální dílo Mistra Pavla Hřebíčka nese název CIGUR, který vysvětluje i význam uděleného ocenění:
„Cena IGora URputného“.