foto2.jpg

Cena a čestné uznání Vladimíra lista

V roce 2002 k 80. výročí založení organizované československé normalizace byly poprvé slavnostně uděleny cena a čestné uznání profesora Dr. Ing. Vladimíra Lista. Tato prestižní ocenění jsou vyjádřením poděkování za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci technické normalizace.

Profesor Dr. Ing. Vladimír List, dr. h.c. (1877 - 1971) byl evropskou osobností, jejíž zakladatelská úloha na poli normalizace byla uznána mimo jiné i tím, že v roce 1932 byl zvolen předsedou Mezinárodní normalizační federace ISA (dnes ISO), více zde.

V roce 2007 byl oceněn čestným uznáním profesora Lista
Ing. Karel URBAN, pracovník Ministerstva dopravy ČR.

foto1.jpg

Ing. Karel Urban pracuje v oblasti technické normalizace od roku 1987, kde na tehdejším federálním ministerstvu dopravy (FMD), oddělení technické normalizace, nejdříve zajišťoval národní i mezinárodní spolupráci v rámci RVHP pro oblast traťového hospodářství. Od roku 1988 pak zůstal jediným odpovědným zaměstnancem ministerstva pro oblast technické normalizace, kde zpracovával souhrnná stanoviska za celé FMD, nyní za MD a zastupuje jej navenek. Až do roku 1992 organizoval pravidelná čtvrtletní zasedání vedoucích ONS a řešitelů jednotlivých normalizačních úkolů z oblasti dopravy. Aktivně se podílel i na přípravě nových právních předpisů pro oblast technické normalizace a transformaci původních závazných ČSN a rušených ON do nové soustavy ČSN. Od roku 1991 se aktivně zapojil i do mezinárodní spolupráce v ISO/TC 104 a po roce 1993 i do mezinárodní spolupráce v rámci IEC/TC9, CEN/TC 256, 261, 278, ISO/TC 51, CLC/TC 9X, kde se dodnes podle možností zúčastňuje jejich plenárních zasedání. Zastupuje MD v RTN, TNV, ENV, je předsedou TNK 78, 115 a 126 a členem TNK 51, 136 a 141. Má hlavní zásluhu na tom, že MD uvolňuje ročně cca 10 mil. Kč na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti technické normalizace, na podporu účasti expertů na zasedáních vybraných WG´s, atd.