Cena StandardLand 2020

Od prvních kroků k organizaci odborníků na poli technické normalizace v oblasti Inteligentních dopravních systémů (ITS), v roce 1996 v rámci TNK 51 Pozemní komunikace, uplynulo 25 let. Zhodnocení úspěšných prvních let samostatné TNK 136 Dopravní telematika je spojeno s mimořádným projektem Standard, řešeným v letech 2008 a 2009 (viz medaile za EN TC 278). Uplynulých deset let 2010 - 2020 bylo věnováno systematickému rozvoji celého projektu, jehož fundamentální vizi uvedl do života dlouholetý předseda TNK prof. Pavel Přibyl, CSc., laureát Ceny Vladimíra Lista.

Původní projekt postavený na zpracování informačních textů o normách – EXTRAKT (modul 1), byl spojen s vyhledávacím systém STANDARD (modul 2). V uplynulém desetiletí byl celý systém rozšířen o další dva moduly: ITS TERMINOLOGY (modul 3) v podobě zpracované ČSN 736100-5 a webového slovníku www.itsterminology a dále v konceptu „wikipedie oboru ITS“ – ITSPEDIE (modul 4), realizované zpracováním itspedických hesel podle pečlivě vyladěné metodiky. K propojení všech čtyř modulů došlo v roce 2018 na novém webu www.standardland.cz. Práce na čtyřech modulech jsou každoročně rozvíjeny tím, že k novým normám a normativním dokumentům ITS jsou průběžně zpracovány extrakty, pokračuje tvorba itspedických hesel, očekává se radikální transformace terminologie podle nové terminologické normy ISO, a vše je aktualizovaně vedeno na StandardLand.cz.

Projekt STANDARD (StandardLand) se stal v této rozvinuté podobě trvalým pracovním nástrojem celého oboru ITS. Pětadvacáté výročí zahájení prací v této oblasti bylo v plném pracovním nasazení připomenuto pamětní bronzovou kostkou – modelem projektu – z dílny Mistra Pavla Hřebíčka pro všechny současné členy TNK 136 a řešitelů projektu.

Poděkování všem jmenovaným (v abecedním pořadí) s přáním radosti z další společné práce:

Jaroslav ALTMANN

Tomáš AMBROŽ

David BÁRTA

Jiří BENEŠ

Petr BOUCHNER

Petr BUREŠ

Vladimír FALTUS

Vlastimil FRIČ

Eva GELOVÁ

clav KRUMPHANZL

Jan KŘIVKA

Zuzana NEJEZCHLEBOVÁ

Zdeněk PLIŠKA

Ondřej PŘIBYL

Pavel PŘIBYL

Jakub RAJNOCH

Jiří ŘEHÁK

Tomáš STÁREK

Lenka SVOROVÁ

Zuzana ŠVÉDOVÁ

Tomáš TICHÝ

Karel URBAN

Igor VEČERKA

Jan VLČINSKÝ

Jan VOTOUPAL

Věra VRTĚNOVÁ