Ing. Zuzana Červenková

SILMOS s.r.o.

  

Poděkování Ing. Zuzaně Červenkové za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 1107-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 1108

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty

ČSN EN 1109

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

ČSN EN 1110

Hydroizolační ásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

ČSN EN 12039

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu

ČSN EN 12310-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

ČSN EN 12311-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 12316-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

ČSN EN 12317-1

Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení smykové odolnosti ve spojích

ČSN EN 13375

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles

ČSN EN 13596

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu

ČSN EN 13653

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti ve smyku

ČSN EN 14691

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

ČSN EN 14692

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

ČSN EN 14694

Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku