Ladislava Víchová

PARAMO, a.s.

  

Poděkování Ladislavě Víchové za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12591

Specifikace pro silniční asfalty

ČSN EN 13924

Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

ČSN EN 12597

Terminologie řada padesáti dalších specifikací a zkušebních metod z CEN/TC 336 Asfaltová pojiva