Ing. Jan Čihák

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

  

Poděkování Ing. Janu Čihákovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13450

Kamenivo pro kolejové lože