Ing. Vilém Migl

TZÚS, s.p.

  

Poděkování Ing. Vilému Miglovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12620

Kamenivo do betonu