Ing. Miroslav Hörbe

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

  

Poděkování Ing. Miroslavu Hörbemu za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch