Ing. Petr Svoboda

SILMOS s.r.o.

  

Poděkování Ing. Petru Svobodovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch