Ing. Karel Blažek

SILMOS s.r.o.

  

Poděkování Ing. Karlu Blažkovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13179-1

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi – Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

ČSN EN 13179-2

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi – Část 2: Asfaltové číslo

ČSN 72 1187

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi – Zkouška ztrátou sušením

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch