doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc.

  

Poděkování doc. Ing. Vlastimilu Bílkovi, CSc. za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13286-45

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy