Ing. Jaroslav Hvízdal

OAT s.r.o.

  

Poděkování Ing. Jaroslavu Hvízdalovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 14187-1

Zálivky za studena – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

ČSN EN 14187-2

Zálivky za studena – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

ČSN EN 14187-3

Zálivky za studena – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

ČSN EN 14187-4

Zálivky za studena – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

ČSN EN 14187-5

Zálivky za studena – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

ČSN EN 14187-6

Zálivky za studena – Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

ČSN EN 14187-7

Zálivky za studena – Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

ČSN EN 14187-8

Zálivky za studena – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

ČSN EN 14188-2

Zálivky a vložky do spár – Část 2: Specifikace pro zálivky za studena