Ing. Vladimír Hampl

  

Poděkování Ing. Vladimíru Hamplovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 13880-1

Zálivky za horka – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

ČSN EN 13880-2

Zálivky za horka – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

ČSN EN 13880-3

Zálivky za horka – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

ČSN EN 13880-4

Zálivky za horka – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti – Změna hodnoty penetrace

ČSN EN 13880-5

Zálivky za horka – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

ČSN EN 13880-6

Zálivky za horka – Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

ČSN EN 13880-7

Zálivky za horka – Část 7: Funkční zkoušky zálivek

ČSN EN 13880-8

Zálivky za horka – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

ČSN EN 13880-9

Zálivky za horka – Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-10

Zálivky za horka – Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po kontinuálním protahování a stlačování

ČSN EN 13880-11

Zálivky za horka – Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-12

Zálivky za horka – Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

ČSN EN 13880-13

Zálivky za horka – Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

ČSN EN 14188-1

Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka