RNDr. Jaromír Dvořák, MSc.

SILMOS-Q s.r.o.

  

Poděkování RNDr. Jaromíru Dvořákovi, MSc. za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12272-2

Nátěry – Zkušební metody – Část 2: Vizuální posuzování poruch

ČSN EN 12274-1

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

ČSN EN 12274-3

Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence