Ing. Václav Valentin

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

  

Poděkování Ing. Václavu Valentinovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12272-1

Nátěry – Zkušební metody – Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení v příčném směru