Ing. Jan David

TPA ČR, s.r.o.

  

Poděkování Ing. Janu Davidovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-34

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška