Ing. Rostislav Lojda

Silniční inženýrská Společnost, s.r.o.

  

Poděkování Ing. Rostislavu Lojdovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-30

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem