Ing. Petr Zach

ČMO, s.r.o.

  

Poděkování Ing. Petru Zachovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-27

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 27: Odběr vzorků