Dr. Ing. Michal Varaus

VUT Brno FAST

  

Poděkování Dr. Ing. Michalu Varausovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-22

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem