Ing. Pavel Šrámek

COLAS CZ, a.s.

  

Poděkování Ing. Pavlu Šrámkovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-14

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody