Ing. Lubomír Žalman

Skanska DS a.s.

  

Poděkování Ing. Lubomíru Žalmanovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-13

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty