Ing. Václav Neuvirt, CSc.

NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.

  

Poděkování Ing. Václavu Neuvirtovi, CSc. za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-5

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti nezhutněné směsi