Ing. Jaroslav Dostál

OAT, s.r.o.

Poděkování Ing. Jaroslavu Dostálovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-4

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona