Ing. Milan Slavíček

SILMOS-Q s.r.o.

  

Poděkování Ing. Milanu Slavíčkovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-2

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 2: Zrnitost

ČSN EN 12697-29

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles