Ing. Dušan Sitař

TPA ČR, s.r.o.

  

Poděkování Ing. Dušanu Sitařovi za obětavou spoluúčast na Národním programu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace a zpracování:

ČSN EN 12697-1

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva