Přeložené normy

Následující tabelární seznam uvádí přehled norem nebo normativních dokumentů, které byly odborným gestorem zařazeny do kategorií A a byly následně přeloženy. Všechny normy zavedené překladem lze nalézt ve vyhledávacím  systému ČSN online (https://csnonline.agentura-cas.cz/default.aspx).

Seznam je prázdný.