Číslované dokumenty

Technická normalizační komise TNK 136 eviduje svou činnost v podobě vzestupné řady číslovaných dokumentů. Ve většině případů je číslovaným dokumentem výzva gestorovi k připomínkování daného návrhu normativního dokumentu, dále zápisy ze zasedání TNK a další organizačně důležité dokumenty. Veškeré číslované dokumenty jsou uvedeny v následující tabulce:

Číslo dokumentu Název dokumentu Datum dokumentu Patří k normě  
TNK 136_1267Revize ISO 228392018-06-15Inteligentní dopravní systémy – Systémy pro zmírnění kolize s vpředu jedoucími vozidly - Provoz, provedení a ověření požadavků
TNK 136_1266Revize ISO 15638-2, -3, -5, -72018-06-15Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle
TNK 136_1265Fpr EN 14906 (ed 3)2018-06-15Dopravní telematika – Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC)
TNK 136_1264PD 023-20182018-06-15
TNK 136_1262Fpr EN 16157-1, -3, -72018-06-13Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
TNK 136_1259ISO/CD 220782018-06-11
TNK 136_1258ISO/WD 22085-12018-06-11
TNK 136_1257Fpr CEN/TS 172402018-06-08
TNK 136_1256Fpr CEN/TS 172342018-06-08
TNK 136_1255Pozvánka na 61. zasedání TNK 1362018-06-15
TNK 136_1253ISO NP 21734 a ISO DTR 21724-12018-05-28ITS – Systémy pro běžný účet přepravních služeb – Část 1: Rámec a případy užití
TNK 136_1252NP 18561-1 a NP 13111-22018-05-28Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující – Část 1: Obecné informace a definice případů užití
TNK 136_1251DTR 22086-1 a CD 13185-42018-05-28ITS– Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS – Část 4: Případy zkoušení shody protokolu mobilní brány vozidla (VMG)
TNK 136_1250ISO/TS 21219-3,-4,-5,-6,-182018-05-16ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace (TPEG 2) – Část 3: Pravidla pro konverzi z UML do binárního kódu
TNK 136_1249Revize ISO 26683-1 a ISO 26683-22018-05-16Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy
TNK 136_1248ISO DIS 24102-1, -2, -3, -4 (Ed 2)2018-05-04Intelligent transport systems — Communications access for land mobiles (CALM) — ITS station management — Part 1: Local management
TNK 136_1247PD 022-2018 (Tolerance request WI 00278465)2018-05-02
TNK 136_1246ISO DIS 17515-32018-05-02Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Zdokonalený universální zemský rádiový přístup (E-UTRA) – Část 3: LTE-V2X
TNK 136_1245ISO/CD 205302018-04-23Inteligentní dopravní systémy – Informace pro podporu záchranné služby prostřednictvím osobní ITS stanice – Obecné požadavky a technické definice
TNK 136_1244PD 020-2018 – Rozdělení WI 002784772018-04-20
12345678910...další strana