Kontaktní údaje

SILMOS s.r.o.

Křižíkova 70

612 00 Brno

IČ: 45276293

DIČ: CZ45276293

Ing. Igor Večerka 541 633 314 602 217 292 igor.vecerkasilmos.cz
Ing. Věra Vrtěnová 541 633 316 602 217 294 vera.vrtenovasilmos.cz
Mgr. Lenka Svorová 541 633 773 732 603 569 lenka.svorovasilmos.cz

Historie

1. 4. 1981Založeno Sdružení pro výstavbu silnic v ČSR se sekretariátem v Praze a pracovištěm v Brně
1. 7. 1992SILMOS Praha s.r.o. založen pracovníky sekretariátu Sdružení
1. 1. 2001SILMOS s.r.o. přesouvá sídlo z Prahy do Brna
1. 1. 2006SILMOS s.r.o. přestává být členskou organizací a výkonným sekretariátem Sdružení