Kontaktní údaje

SILMOS s.r.o.

Křižíkova 70

612 00 Brno

 

IČ: 45276293

DIČ: CZ45276293

Ing. Igor Večerka

541 633 314

602 217 292

igor.vecerkasilmos.cz

Ing. Věra Vrtěnová

541 633 316

602 217 294

vera.vrtenovasilmos.cz

Mgr. Lenka Svorová

541 633 773

732 603 569

lenka.svorovasilmos.cz

Historie

1. 4. 1981 Založeno Sdružení pro výstavbu silnic v ČSR se sekretariátem v Praze a pracovištěm v Brně
1. 7. 1992 SILMOS Praha s.r.o. založen pracovníky sekretariátu Sdružení
1. 1. 2001 SILMOS s.r.o. přesouvá sídlo z Prahy do Brna
1. 1. 2006 SILMOS s.r.o. přestává být členskou organizací a výkonným sekretariátem Sdružení