ETSI/TC ITS

Předmětem činnosti komise je zpracování norem, technických specifikací a jiných normativních dokumentů podporujících zavádění služeb ITS poskytovaných přes síť, pro dopravní sítě, vozidla a uživatele dopravy včetně aspektů rozhraní, multimodální dopravy a interoperability mezi systémy. Do předmětu dále spadají komunikační média a jejich fyzická, transportní a síťová vrstva, zabezpečení, zákonné překážky a poskytování generických webových služeb. Do předmětu činnosti nespadají otázky aplikací ITS, rádiových spekter a elektromagnetické kompatibility (EMC).