Struktura ETSI

Následující obrázek ilustruje strukturu pracovních orgánů ETSI. Na rozdíl od číselného označení komisí CEN a ISO jsou jednotlivé komise ETSI značeny vždy zkratkou vyjadřující jejich náplň, a proto je obrázek ponechán v originále. Do oblasti ITS zasahuje práce hned několika technických komisí. Jsou to: TC ERM, TC MSG, TC TISPAN, TC BRAN a TC RT a sdružení produkující normy 3GPP, ITU (APSC TELEMOV), nicméně se jedná vždy jen o „několik“ norem, proto jsou v tabelárním přehledu uvedeny společně. Speciální postavení má pak ETSI TC ITS, která je výhradně zaměřena na oblast dopravní telematiky.